Saturday, June 2, 2012

พิธีมอบทุน NSTDA Chair Professor

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มอบทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2554 จำนวน 20 ล้านบาท ให้แก่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อวิจัยและพัฒนาสบู่ดำสายพันธุ์ใหม่  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม