Saturday, June 2, 2012

ภาพข่าว: จีเอฟเอ สนับสนุนเยาวชน บ้านนานา พึ่งพาตนเอง บนวิถีพอเพียง…

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท จีเอฟเอ(ประเทศไทย) จำกัด โดย นางสาวศิรินทร แซ่แต้ ผู้จัดการทั่วไป นำพนักงานจิตอาสาส่งมอบความรัก แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม