Saturday, June 2, 2012

ภาพข่าว: MFEC จัดhuge Cleaning Day ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยช่วยเหลือพนักงานและลูกค้า

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC จัดกิจกรรมทำความสะอาดฟื้นฟูที่อยู่อาศัยเบื้องต้นหลังน้ำลด  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม