Monday, June 18, 2012

MKTTwit.com เตรียมปิดตัวลงแล้ว

กลายเป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งที่กำลังจะหยุดกิจการลงสำหรับ MKTTwit.com เว็บไซต์แนว Social Network แห่งแรกของนักการตลาดในประเทศไทย โดยทาง thumbsup ได้รับการเปิดเผยจาก วรวิสุทธิ์  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม