Monday, June 18, 2012

"ริม" เล็งเปิดสำนักงานไทยปี 55

ริม เล็งเปิดสำนักงานตัวแทนแถบอินโดไชน่าต้นปี 2555 หวังเจาะฐานลูกค้าเอเชีย วางทำเล 3 ประเทศ ไทย มาเลย์ เวียดนาม ที่มา:http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20111220/425359/ริม-เล็งเปิดสำนักงานไทยปี-55.html Tags: ข่าวจากเพื่อนบ้าน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม