Saturday, June 2, 2012

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRTA large Cleaning ณ โรงเรียนวัดปราสาท ตำบลบางกร่าง…

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 น. นายรณชิต แย้มสะอาด รักษาการผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ประธานกิจกรรมจิตอาสา MRTA large Cleaning ณ โรงเรียนวัดปราสาท ตำบลบางกร่าง อำเ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม