Monday, June 18, 2012

พงส์ระพี ทองศรีนุ่น ปั้น "โซเชียล เกม" สนุก! เฉือนเฟซบุ๊ค

จุดแข็งของสนุก คือ ความเป็นเว็บพอร์ทัล จุดนี้เราคงเปลี่ยนไม่ได้ เพราะผมเชื่อว่า ถ้าให้เราเปลี่ยนให้เป็นโซเชียล เน็ตเวิร์คเต็มตัว ที่มา:http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20111219/425248/พงส์ระพี-ทองศรีนุ่น-ปั้น-โซเชียล-เกม-สนุก!-เฉือนเฟซบุ๊ค.html Tags: ข่าวจากเพื่อนบ้าน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม