Monday, May 7, 2012

Sherlock Holmes 2: เกมพญายมเงามรณะ | มีดีที่สโลว์

วันหยุดช่วงนี้เป็นช่วงการรื่นเริงฉลองเทศกาลคริสต์มาสกัน แต่เป็นเทศกาลที่ผมไม่อิน ใช้ชีวิตตามปกติ หากแต่ที่ไม่ปกติก็คือ ผู้คนที่มากมายจอแจ ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสใส่ชุดสีแดงมาแข่งกันถ่ายรูปตามแหล่งรวมคนอย่างห้างดัง เดินฝ่าฝูงชนไปดูหนังอย่างที่ตั้งใจไว้ วันนี้ ผมมาดู Sherlock Holmes นี่คือ Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม