Thursday, May 24, 2012

DroidSans Weekly – 15 – การกลับมาของ..

พบกับข่าวคราวที่เน้นไปในเนื้อหาและสาระล้วนๆ เกี่ยวกับ Android ในช่วง Droids'UP และการตอบปัญหาคาใจในช่วง "พิราบสื่อสาร" พร้อมกับการเล่นเกมร่วมสนุกชิงรางวัลจากทางเวบที่จะแจกกันไปจนถึงปีใหม่ และการกลับมาของเขา.. กับช่วงใหม่ของรายการ DroidSans Weekly on air Dec 22, 2012  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม