Sunday, May 13, 2012

Youtube – เพิ่มลูกเล่นหิมะตกบนคลิปวีดีโอ ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส

Youtube เจ๋ง! เพิ่มลูกเล่นหิมะตกบนคลิปวีดีโอ เพื่อต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงในไม่ กี่วันข้าง สำหรับเอฟเฟ็คหิมะตกจะสามารถใช้งานได้กับทุกคลิปวีดีโอ เพราะลูกเล่นนี้ถูกฝังลงไปตัว เล่นวีดีโอ(Video Player) วิธีเล่นกับลูกเล่นหิมะตก เพียงแค่คลิกปุ่มสัญลักษณ์หิมะตรงมุมขวาของ ตัวเล่นวีดีโอ เมื่อคลิกแล้วหิมะก็จะเริ่มตก นอกจากนี้ยังสามารถใช้เมาส์เล่นกับก้อนหิมะได้อีกด้วย ถ้ายังไม่เห็น  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม