Monday, May 7, 2012

Gossip News: TKS เตรียมเผยโฉมลูกค้ารายใหญ่ ม.ค. 55

มาแล้วจ้า!! ข่าวดีร้อนๆ แหล่งข่าวคลุกวงในกระซิบเสียงดังฟังชัดว่าTKS หรือชื่อเต็ม บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ของ คุณศิริวรรณ สุกัญจนศิริ เอ็มดีคนเก่ง อยู่ระหว่างเจรจากับลูกค้ารายใหม่หลายรายหวังจีบเป็นลูกค้างานพิมพ์เพิ่ม  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม