Friday, May 11, 2012

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที แถลงข่าว ThaiCERT กับ ความมั่นคงปลอดภัยของธุรกรรมออนไลน์

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการแถลงข่าว ThaiCERT กับ ความมั่นคงปลอด  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม