Tuesday, December 11, 2012

ไอเดียฝาครอบปลั๊กแม่เหล็ก Magnetic Switch Cover

ไอเดียฝาครอบปลั๊ก Magnetic Switch Cover จาก Kickstarter ที่มาพร้อมกับแม่เหล็กเอาไว้ให้เราเก็บกุญแจตรงบริเวณใกล้ประตูห้อง ทำให้เราไม่ลืมได้อีกด้วยครับ Bookmark It Hide Sites  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม