Tuesday, December 11, 2012

Google Zeitgeist สรุปเหตุการณ์เด่นรอบปี 2011

ทุกสิ้นปีทางเว็บไซต์ต่างๆจะมีการสรุปเรื่องราวและจัดอันดับเหตุการณ์สำคัญๆออกมาให้ดูกัน ทางกูเกิลก็เช่นเดียวกันที่จะทำวีดีโอสรุป  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม